th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 41/2564 กรมเจ้าท่า เร่งสร้างท่าเรือศาลาด่าน จังหวัดกระบี่ คืบหน้า ๗๐.๑๕% ส่งเสริมการท่องเที่ยววงแหวนอันดามัน สร้างรายได้แก่ประชาชน
(26-05-2564)

     ⚓️ ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 41/2564 ⚓️


กรมเจ้าท่า เร่งสร้างท่าเรือศาลาด่าน จังหวัดกระบี่ คืบหน้า ๗๐.๑๕% ส่งเสริมการท่องเที่ยววงแหวนอันดามัน สร้างรายได้แก่ประชาชน


กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เร่งดำเนินการสร้างท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ คาดว่า หลังหมดโควิด – 19 จะมีประชาชนมีและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นท่าเรือท่องเที่ยวทางเลือกในการเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ เกาะพีพี อ่าวพระนาง จังหวัดภูเก็ต เกาะรอก จังหวัดกระบี่ หมู่เกาะในทะเล จังหวัดตรัง เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เพื่อยกระดับพัฒนาท่าเรือให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะ “วงแหวนอันดามัน” ในอนาคต ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภาคการท่องเที่ยวทางน้ำ และสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่


นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำและระบบโลจิสติกส์มาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เพื่อสนับสนุนการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยกองวิศวกรรม ได้ศึกษาวางแผนและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงท่าเรือโดยสารในบริเวณพื้นที่ที่ศึกษา ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมทั้งด้านความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าเรือ ซึ่งการพัฒนาท่าเรือศาลาด่านในขณะนี้ มีความคืบหน้าไปแล้ว ๗๐.๑๕ % โดยได้พัฒนาปรับปรุงรื้อถอนท่าเทียบเรือเดิม และก่อสร้างพื้นท่าเทียบเรือทดแทนขึ้นมา ๒ จุด ดำเนินการสร้างโถงทางเข้าและหลังคาคลุมสะพานและท่าเทียบเรือขนาด ๑๐ x ๗๕ เมตร และสร้างอาคารบริการ – ที่พักคอยนักท่องเที่ยว รวม ๒ หลัง รวมถึงงานก่อสร้างศิลปะรูปปั้นประติมากรรมตกแต่งให้มีความสวยงาม และติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารภายนอกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


ทั้งนี้ การพัฒนาท่าเรือศาลาด่าน จังหวัดกระบี่ จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการยกระดับท่าเรือที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยเทียบเท่าสากล สามารถรองรับการท่องเที่ยวและการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะในอนาคตได้เป็นอย่างดี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวทางน้ำได้อย่างยั่งยืน เป็นการสร้างเม็ดเงินอันมหาศาลในภาคการท่องเที่ยวทางน้ำ รวมถึงการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมยกระดับท่าเรือยุคใหม่ สไตล์ NEW NORMAL ให้เป็นท่าเทียบเรือที่มีศักยภาพเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต


“โควิดมา กรมเจ้าท่าไม่หยุดพัฒนาท่าเรือ”


———————————————————


24 พฤษภาคม 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 41_2564.pdf