th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 19/2564 เรื่อง กรมเจ้าท่า หารือร่วมธนาคาร ผู้ประกอบการด้านขนส่งสาธารณะทางน้ำ สนับสนุนลงทะเบียนร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะร้านค้าเป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยสามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 พร้อมรองรับนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการ
(16-02-2564)

กรมเจ้าท่า ขานรับนโยบายรัฐบาล หนุนผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะทางน้ำ เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”

กรมเจ้าท่า นัดหารือร่วมธนาคาร ผู้ประกอบการด้านขนส่งสาธารณะทางน้ำ สนับสนุนลงทะเบียนร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะร้านค้าเป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยสามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 พร้อมรองรับนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการ
นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ได้มีการสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับรัฐบาล โดยการผลักดันผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” เพื่อช่วยบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นการเพิ่มช่องทางในการชำระค่าบริการการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ได้นัดหารือกลุ่มเรือโดยสาร อาทิ เรือด่วนเจ้าพระยา เรือโดยสารไฟฟ้า เรือโดยสารในคลองแสนแสบ  เรือบริการนักท่องเที่ยว เรือข้ามฟาก พร้อมด้วยธนาคารกรุงไทย เพื่อหารือแนวทางเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” โดยที่ประชุมมีมติ  ให้ธนาคารฯ เร่งลงพื้นที่สร้างความเชื่อมั่นในการเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” พร้อมหาแนวทางในการลดขั้นตอน   ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการของประชาชน ก่อนให้บริการจริงต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา   มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” โดยจะเปิดให้ทดลองใช้บริการในวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการจริงในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ นี้
อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสะดวก ความเร็วในการใช้งาน แอปพลิเคชัน “เราชนะ” ในการชำระค่าบริการ     ถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งกลุ่มเรือโดยสารจำเป็นจะต้องปรับตัวและหารือร่วมกันกับธนาคารฯ เพื่อช่วยบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อน   และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เพิ่มช่องทางในการชำระค่าบริการการขนส่งสาธารณะทางน้ำ รวมทั้งการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการเรือโดยสารสาธารณะ ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยโดยเคร่งครัด  ไม่เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนดพร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social distancing) รักษาความสะอาดภายในตัวเรือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง สำหรับประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิด การให้บริการเรือโดยที่     ไม่ปลอดภัย แจ้งสายด่วน กรมเจ้าท่า โทร.1199 ตลอด 24 ชั่งโมง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


เอกสารแนบ:


ข่าวเราชนะ (2).pdf