th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 14/2564 กรมเจ้าท่า เก็บผักตบชวาและวัชพืช แม่น้ำสะแกกรัง แก้ปัญหาการระบายน้ำ และความปลอดภัยในการเดินเรือ พร้อมฟื้นฟูทัศนียภาพทางน้ำ คืนความสุขให้ประชาชน
(03-02-2564)

กรมเจ้าท่า เก็บผักตบชวาและวัชพืช แม่น้ำสะแกกรัง แก้ปัญหาการระบายน้ำ และความปลอดภัยในการเดินเรือ พร้อมฟื้นฟูทัศนียภาพทางน้ำ คืนความสุขให้ประชาชน

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เปิดหน่วยปฏิบัติงานเก็บผักตบชวาและวัชพืช บริเวณแม่น้ำสะแกกรัง ตำบลเนินแจง, สะแกกรัง, ท่าซุง, น้ำซึม, อุทัยใหม่ และเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีนายกฤษณะ เกตุแก้ว นายช่างขุดลอกชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย ความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 คิดเป็น 79.77 % ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ได้รับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่แม่น้ำสะแกกรัง-หนองอีเติ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ได้รับความเดือดร้อนจากผักตบชวาลอยปกคลุมในแม่น้ำสะแกกรัง กีดขวางทางระบายน้ำเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ ทัศนียภาพไม่สวยงาม

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ได้ลงพื้นที่เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา โดยเปิดหน่วยปฏิบัติงานเก็บผักตบชวาและวัชพืช บริเวณแม่น้ำสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่ กม.ที่ 13 บริเวณหน้าวัดโค่ง ถึง กม.ที่ 26 บริเวณหนองอีเติ่ง ระยะทางประมาณ 13,000 เมตร คิดเป็นปริมาณผักตบชวาและวัชพืชประมาณ 35,000 ตัน โดยนำเรือเจ้าท่า ผ.4 ปฏิบัติงานร่วมกับเรือเจ้าท่า ผ.403 กำจัดผักตบชวาและวัชพืชได้วันละประมาณ 300 ตัน ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 120 วัน เพื่อช่วยแก้ปัญหาผักตบและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ รวมถึงปัญหาน้ำเน่าเสียและระบบนิเวศสัตว์น้ำ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถนำไปอุปโภค-บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ให้กับชุมชนในบริเวณดังกล่าว
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยเหลือแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของแม่น้ำให้มีระเบียบ สวยงามอย่างยั่งยืน ตามหลักปณิธานขององค์กร เจ้าท่าคือผู้ดูแลรักษาแม่น้ำ “ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”