th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 2/2564 กรมเจ้าท่า คุมเข้มต่อเนื่องมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19. ย้ำ!! ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะเดินทางทางน้ำตลอดเวลา
(15-01-2564)