th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 64/2563 อธิบดีกรมเจ้าท่า สั่งการเตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ตั้งเป้าอุบัติเหตุทางน้ำต้องเป็นศูนย์
(18-12-2563)

อธิบดีกรมเจ้าท่า สั่งการเตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564
ตั้งเป้าอุบัติเหตุทางน้ำต้องเป็นศูนย์

          นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุม Video Conference เตรียมความพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยมีผู้บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคร่วม Video Conference พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญเลื่อน อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

       จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ รวมถึงเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

        นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้กำกับดูแลความปลอดภัยทางน้ำมาอย่างต่อเนื่อง และได้เตรียมความพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD -19) โดยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดและเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

         ซึ่งในส่วนของกรมเจ้าท่าได้จัดทำแผนรับการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ออกคำสั่งกรมเจ้าท่า แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือโดยสาร เรือภัตตาคารและท่าเทียบเรือ จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า พร้อมทั้งให้ปฎิบัติตามแผนการปฎิบัติ มาตรการและขั้นตอนการปฎิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน้ำประจำท่าเทียบเรือ ในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จำนวน 68 แห่ง ส่วนกลาง จำนวน 2 แห่ง ส่วนภูมิภาค จำนวน 66 แห่ง จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคาร 2 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า ตลอด 24ชั่วโมง จัดเรือรักษาการณ์ จำนวน 54 ลำ อัตรากำลังทั้งสิ้น 932 นาย ในส่วนกลาง เรือรักษาการณ์ 5 ลำ อัตรากำลังพล 182 คน ในส่วนภูมิภาค เรือตรวจการณ์ 49 ลำ อัตรากำลังพล 750 คน

            ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมเจ้าท่าได้เตรียมความพร้อมรับมือการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง สำหรับประชาชนที่เดินทางทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้ประสานผู้ประกอบการจัดเตรียมจำนวนเรือให้เพียงพอต่อการเดินทางของประชาชน ในเรื่องของความปลอดภัย ได้มีการสั่งการกวดขัน เรื่องของท่าเรือ โป๊ะ สะพานเดินเรือที่ใช้งานจะต้องมีความปลอดภัย มั่นคงและแข็งแรง หากไม่มีความพร้อมจะต้องรีบแก้ไขให้พร้อมก่อนช่วงเทศกาล จัดเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าประจำจุดตามท่าเรือที่มีการเดินทาง โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมถึงฝั่งอันดามัน ภูเก็ต กระบี่ พังงา สตูล (หลีเป๊ะ) ฝั่งตะวันออก เกาะช้าง เกาะกูด ต้องเน้นย้ำความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกัน รวมถึงเน้นย้ำมาตรการเรื่องโควิด 19 จะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มีการใช้ท่าเรือต่างๆที่กรมเจ้าท่ารับผิดชอบ และท่าเรือเอกชน พร้อมขอให้ประชาชนปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการบูรณาการร่วมกับจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น ผู้ประกอบการเรือ เพื่อป้องกันการเกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินทางและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรโคนาตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข พร้อมตั้งเป้าหมายให้การเกิดอุบัติเหตุของการเดินทางทางน้ำให้เป็นศูนย์ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นอุบัติเหตุทางน้ำ สามารถติดต่อมาที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ณ ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคาร 2 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า โทร. 0-2639-4782 และ 0-2233-1311-8 ต่อ 353 ตลอด 24 ชั่วโมง