th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 265/2563 เรื่อง ให้ระมัดระวังการเดินเรือจากพายุโซนร้อนกำลังแรง "หว่ามก๋อ" (พายุระดับ 4 )
(13-11-2563)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 265/2563 เรื่อง ให้ระมัดระวังการเดินเรือจากพายุโซนร้อนกำลังแรง "หว่ามก๋อ" (พายุระดับ 4 )