th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 232/2563 เรื่อง จุดจอดเรือชั่วคราวเพื่อกักกันตัวเองภายในเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ที่เข้ามาในน่านน้ำไทย
(30-10-2563)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 232/2563