th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 220/2563 เรื่องมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางน้ำ ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
(16-10-2563)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 220-2563-บีบอัด.pdf