th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการและการขอใช้พื้นที่ภายในกรมเจ้าท่าเรื่อง การคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ณ กรมเจ้าท่า
(03-09-2563)


เอกสารแนบ:


ประกาศอนุกรรมการร้านค้าสวัสดิขอพื้นที่ภายในกรมเจ้าท่า การคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ณ กรมเจ้าท่า (กย.63).pdf