th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง การปฏิบัติของสถานศึกษาฝึกอบรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙
(09-07-2563)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่า สถานศึกษาการแพร่ระบาดโควิด-19.PDF