th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่35 กรมเจ้าท่า ชี้แจง กรณีงบขุดลอกแม่น้ำยม ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
(08-07-2563)

 

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อออนไลน์ มติชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 กรณีประเด็น “ชาวบ้านท่าไม้ บุกสำนักงานเจ้าท่า ทวงงบขุดลอกแม่น้ำยม หลังอนุมัติงบแล้วแต่ไม่ดำเนินการ” กรมเจ้าท่า จึงขอชี้แจง ในการดำเนินการดังนี้

 

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมเจ้าท่าได้จ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำยม กม.0 +000 ถึงกม.30+200 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง เพิ่มพื้นที่รับน้ำในฤดูน้ำหลากและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งโดยมีเป้าหมายโครงการในการขุดลอก 945,330 ลูกบาศก์เมตร กำหนดระยะเวลา              60 วัน งบประมาณ 53,220,000 บาท

 

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันโครงการดังกล่าว กรมเจ้าท่ายังอยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศผู้ชนะ               การเสนอราคา โดยเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ได้มีชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียน พบการการขุดตักทรายในแม่น้ำยม ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของโครงการขุดลอก จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่า จุดขุดลอกดังกล่าวมีการขุดลอกเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมตั้งแต่บริเวณกม.12+250ถึงกม.12+400ระยะทางประมาณ 150 เมตร                ทำให้สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากแบบที่ออกรายการประกวดราคา ในการนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรค์                    ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสถานีตำรวจภูธรชุมแสงเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ กรมเจ้าท่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ข้อยุติ และจะเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 35.pdf
ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 35.doc