th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 111/2563 เรื่องการส่งข้อมูลสภาพอากาศที่สังเกตุจากเรือในทะเล (Weather Observing Data From Ships at Sea)
(17-06-2563)


เอกสารแนบ:


2644161E-2A43-4081-9566-B889DC6423B1.jpg