th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 5/2563 กรมเจ้าท่า เปิดตัวแพต้นแบบ “แพพระยาวิสูตรสาคร” มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการทั่วประเทศ
(11-02-2563)

กรมเจ้าท่าเปิดตัวแพต้นแบบ แพพระยาวิสูตรสาคร มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
และผู้ประกอบการทั่วประเทศ

            นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยภายหลังรับมอบเรือนแพพระยาวิสูตรสาครซึ่งเป็นแพต้นแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมเจ้าท่า จากนายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำว่า แพพระยาวิสูตรสาคร ชื่อวิสูตรสาครหรือรู้จักกันในนามกัปตันจอห์น บุช โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ว่าจ้างให้มาทำหน้าที่พัฒนากิจการเจ้าท่า ตำแหน่งเจ้าท่าหรือหับประมาสะแตนหรือ“Habous Master”เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเดินเรือ การท่าเรือ การนำร่องปฏิบัติภารกิจอำนวยการในด้านการท่า และการนำร่องเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเขตน่านน้ำไทย เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กัปตันจอห์น บุช ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ พระวิสูตรสาครดิฐ นับได้ว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญที่ได้วางรากฐานงานเจ้าท่าในประเทศไทยนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน กรมเจ้าท่าจึงนำชื่อ พระยาวิสูตรสาครมาตั้งเป็นชื่อเรือนแพเพื่อเป็นเกียรติแก่อธิบดีกรมเจ้าท่าคนแรก ถือเป็นผู้บุกเบิกงานด้านเจ้าท่า
ให้มีรากฐานมั่นคง ให้มีประสิทธิภาพมาจนถึงปัจจุบัน

 

            ทั้งนี้ แพพระยาวิสูตรสาครมีขนาด กว้าง 7.5 ยาว 14.35 เมตร กรมเจ้าท่าจัดทำขึ้นเพื่อนำมาเป็นเป็นแพต้นแบบมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำ โครงสร้างของแพมีมาตรฐานแข็งแรง เป็นไปตามระเบียบที่กรมเจ้าท่ากำหนด สำหรับปัญหาเกี่ยวกับแพในประเทศไทยที่ผ่านมาคือ แพไม่มีความปลอดภัย ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด กรมฯได้มีประกาศกรมเจ้าท่า
ฉบับที่ 227/2559 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองความปลอดภัยของแพ โดยหนังสือรับรองความปลอดภัยของแพจะออกโดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ต้องมีการกำหนดแบบให้เป็นมาตรฐาน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกันผลกระทบต่อประชาชน และป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันธุรกิจท่องเที่ยวแพได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีการเพิ่มจำนวนแพอย่างรวดเร็ว ตลอดจนมีการพัฒนารูปแบบแพที่หลากหลายมากขึ้น นำไปสู่มาตรฐานความปลอดภัยของแพ และมาตรการควบคุมและรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวมทั้งกำหนดพื้นที่จอดให้เหมาะสม

 

            สำหรับแพทั่วประเทศในเขื่อนหลักๆ อาทิ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรีรวมแล้วกว่า 5000 ลำ โดยแพพระยาวิสูตรสาคร กรมเจ้าท่าตั้งเป้าหมายเป็นตัวอย่างของแพที่จะช่วยสร้างมาตรฐานแพท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ภายในปี 2563 2564 นี้ ให้เป็นต้นแบบแพมาตรฐานที่มีโครงสร้างความปลอดภัย แข็งแรง และเป็นไปตามระเบียบกรมเจ้าท่าต่อไป

 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 5_2563.pdf
ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 5_2563.doc