th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 59/2562 กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกาะพะงัน มอบความสุขให้ประชาชน “เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน” เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำ
(26-12-2562)

กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกาะพะงัน มอบความสุขให้ประชาชน
เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำ

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานในกิจกรรม
เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐานเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ประจำปี 2563 โดยมีนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน กล่าวต้อนรับ นายวิชัย คำคง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 กล่าวรายงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี และเกาะพะงัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยวหลาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสก ตำรวจท่องเที่ยว สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลสาบเขื่อนเชี่ยวหลาน ชมรมเรือท่องเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน  และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาล ที่ให้หน่วยงานดำเนินกิจกรรมมอบความสุขให้กับประชาชน กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงาน ที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแล ความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งทางน้ำได้จัดกิจกรรม เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐานเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวทางน้ำ ต่างๆ ของประเทศ เพื่อยกระดับความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น  ในการเดินทางทางน้ำ เขื่อนรัชชประะภา และอ่างเก็บน้ำ เขื่อนรัชชประภา เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีนักท่องเที่ยวทางน้ำ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปีละกว่า สี่แสนคน กรมเจ้าท่าจึงได้จัดกิจกรรม และมอบชูชีพใหม่ได้มาตรฐาน ให้กับชมรมเรือท่องเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน เพื่อสร้างความปลอดภัย ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ
ของเศรษฐกิจชุมชน การประกอบธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในพื้นที่

รองอธิบดีกรมเจ้าท่ากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากกรมเจ้าท่าจะมอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้กับประชาชนในกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
กรมเจ้าท่ายังได้รับการประสานร้องขอ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ช่วยออกแบบปรับปรุง ท่าเรือเขื่อนรัชชประภา ให้เกิดความปลอดภัยได้มาตรฐาน โดย กรมเจ้าท่า ได้สำรวจ ออกแบบ และคาดว่าจะจัดส่งแบบก่อสร้าง ให้กับจังหวัดได้ภายในเดือนมกราคม
2563 วงเงินค่าก่อสร้างประมาณ 50 ลบ. เพื่อให้จังหวัด และอุทยานแห่งชาติเขาสก ใช้ในการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างต่อไป  เป็นการพัฒนาท่าเรือเขื่อนรัชชประภา
ให้ได้มาตรฐาน เกิดความปลอดภัย  เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว  หรือทำกิจกรรมทางน้ำในเขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก ได้รับความสุข สะดวกสบาย และได้รับความปลอดภัยสูงสุด ตามมาตรการ ท่าเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัย
ของกรมเจ้าท่า


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 59/2562