th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 57/2562อธิบดีกรมเจ้าท่า ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่งานพระราชพิธี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
(09-12-2562)

อธิบดีกรมเจ้าท่า ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่งานพระราชพิธี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่งานพระราชพิธี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ลานต้นไทร บริเวณท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า เพื่อตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในงานพระราชพิธีฯ และการดูแล อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเดินทางร่วมชมพระราชพิธีฯ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562

ในการนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่าได้มอบนโยบาย ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจความพร้อมทั้งระเบียบวินัย
เครื่องแต่งกาย พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้การถวายความปลอดภัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ รวมทั้งการเจรจา พูดคุยกับผู้ใช้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย เกิดความประทับใจ
แต่งกายอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติอันสูงสุดในชีวิต ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่
ในการพระราชพิธีฯ ที่สำคัญนี้

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

9 ธันวาคม 2562

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 57.doc