th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายกรกฎ ชัยช่วย เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่งานตรวจการขนส่งทางน้ำ ออกตรวจบูรณาการร่วมกับขนส่งจังหวัดสมุทรปราการในการตรวจสอบควันดำของเรือโดยสารสาธารณะ เพื่อเป็นไปตามมาตรการลดฝุ่นละออง PM 2.5 ณ บริเวณท่าเรือวิบูลย์ศรี-ท่าเรือพระสมุทรเจดีย์
(29-11-2562)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายกรกฎ ชัยช่วย เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่งานตรวจการขนส่งทางน้ำ ออกตรวจบูรณาการร่วมกับขนส่งจังหวัดสมุทรปราการในการตรวจสอบควันดำของเรือโดยสารสาธารณะ เพื่อเป็นไปตามมาตรการลดฝุ่นละออง PM 2.5 ณ บริเวณท่าเรือวิบูลย์ศรี-ท่าเรือพระสมุทรเจดีย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบเรือ จำนวน 3 ลำ คือ เรือสิทธิโชค 25 เรือสิทธิโชค 28 และเรือสิทธิโชค 30 ผลการตรวจสอบไม่พบค่าควันดำเกินมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ ได้แนะนำ และกำชับให้ผู้ประกอบการเรือ ช่างเครื่องเรือ หมั่นตรวจสอบ เครื่องยนต์เรือ อยู่เป็นประจำ พร้อมทั้งให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรอง ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด


เอกสารแนบ:


1667380.jpg
1667381.jpg
1667382.jpg
1667383.jpg
1667384.jpg
1667385.jpg
1667387.jpg
10994443754056.jpg