th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายจักรพันธ์ บุญศรี ผสบ.6 มอบหมายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก่อนการขุดลอกร่องน้ำท่าจระเข้ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร
(28-11-2562)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายจักรพันธ์ บุญศรี ผสบ.6 มอบหมายนายประทีป นิภัสตรา นายช่างขุดลอกชำนาญงาน นายประสิทธิ์ หนูขาว นายช่างขุดลอกชำนาญงาน และนายไพฑูรย์ สุขสวัสดิ์ นายช่างขุดลอกชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ก่อนการขุดลอกร่องน้ำท่าจระเข้ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร พร้อมกับตัวแทนจาก จภ4 ชุมพร, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ,ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่5 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร มีผู้ร่วมเข้าประชุมฯประมาณ 30 คน ประชาชนมีความต้องการให้มีการขุดลอกฯ 100%


เอกสารแนบ:


1667155.jpg
1667157.jpg
1667158.jpg
1667159.jpg
1667160.jpg
1667161.jpg
1667162.jpg
1667164.jpg
1667165.jpg
1667168.jpg