th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี จัดเจ้าหน้าทีออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการรับคำร้อง ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 212/2562 เรื่องให้นำเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ
(28-11-2562)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี จัดเจ้าหน้าทีออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อไปให้บริการรับคำร้อง ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 212/2562 เรื่องให้นำเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ ณ ชุมชนประมงพื้นบ้านในอำเภอชายทะเล ของจังหวัดปัตตานี


เอกสารแนบ:


1666590.jpg
1666591.jpg
1666592.jpg
1666593.jpg
1666594.jpg