th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายธนาธิป จันทรภักดี หัวหน้างานควบคุมการจราจร สจป. เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อภารกิจของกรมเจ้าท่าและกฎหมายที่มอบอำนาจให้กับกองบังคับการตำรวจน้ำ
(28-11-2562)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายธนาธิป จันทรภักดี หัวหน้างานควบคุมการจราจร สจป. เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อภารกิจของกรมเจ้าท่าและกฎหมายที่มอบอำนาจให้กับกองบังคับการตำรวจน้ำ โดยมีสารวัตรตำรวจน้ำจาก 39 สถานีทั่วประเทศร่วมรับฟังผ่านระบบ vedio conference ณ กองบังคับการตำรวจน้ำ สมุทรปราการ


เอกสารแนบ:


1666377.jpg
1666378.jpg
1666380.jpg