th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 -12.00 น.นายอติรุจ จำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ บรรยายให้ความรู้กฎหมายว่าด้วยการล่วงล้ำลำแม่น้ำและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
(28-11-2562)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 -12.00 น.นายอติรุจ จำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ บรรยายให้ความรู้กฎหมายว่าด้วยการล่วงล้ำลำแม่น้ำและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และราษฎรที่ได้รับอนุญาตตามคำสั่งคสชที่ 32/2560 เพื่อชี้แจงแนวทางการชำระ ค่าตอบแทนรายปีและราษฎรที่ไม่ได้ยื่นแจ้งตามคำสั่งคสชที่32/2560 เพื่อรับทราบ ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจัดทำฐานข้อมูล โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 70 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์


เอกสารแนบ:


1666363.jpg
1666364.jpg
1666365.jpg
1666366.jpg