th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายณชพงศ ประนิตย์ ผจภ.5 (พง.) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดพังงา
(28-11-2562)

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายณชพงศ ประนิตย์ ผจภ.5 (พง.) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ครั้งที่ 11/2562 โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยการประชุมมีการมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัลต่างๆ สรุปประเด็นข่าวที่สำคัญของจังหวัดพังงาในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 การพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานและนโยบายสำคัญของจังหวัดพังงา เป็นต้น ในส่วน จภ.5 (พง.) ได้นำเสนอประกาศกรมเจ้าท่าที่ 212/2562 เรื่อง การนำเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส มาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบและทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ เข้าที่ประชุม เพื่อแจ้งรายละเอียด แผนดำเนินการจัดชุดออกตรวจ การออกหน่วยบริการและประชาสัมพันธ์ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบทั่วกัน นายโชตินริทร์ เกิดสม ประธานในการประชุม ได้กำชับและเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องนี้ เนื่องจากมีเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่พังงามีเป็นจำนวนมากและเวลามีจำกัด ชาวประมงจะไม่ทราบกัน ให้หน.ส่วนราชการและทุกฝ่ายร่วมมือและให้ จภ.5(พง.) ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง


เอกสารแนบ:


1666356.jpg
1666357.jpg
1666359.jpg
1666360.jpg