th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ร่วมตรวจบูรณาการสภาพการจ้างและสภาพการทำงานในเรือประมงทะเลสมุทรปราการ
(28-11-2562)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ร่วมตรวจบูรณาการสภาพการจ้างและสภาพการทำงานในเรือประมงทะเลสมุทรปราการ ร่วมตรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรอ.มน.จังหวัด ศรชล.จังหวัด ตำรวจภูธรสมุทรปราการ กองบังคับการตำรวจน้ำ สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด แรงงานจังหวัด พัฒนาสังคมฯจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ประมงจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และปกครองจังหวัด โดยใช้เรือตรวจของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลคณะร่วมตรวจฯ ได้ดำเนินการตรวจเรือประมงในทะเล รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ลำ ในทะเลท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ผลการตรวจแรงงานและเอกสารที่ใช้ประกอบในการทำประมง ในส่วนของ “เจ้าท่า” ปรากฏว่าเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่พบผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. การเดินเรือฯ แต่อย่างใด


เอกสารแนบ:


1666313.jpg
1666314.jpg
1666315.jpg
1666316.jpg
1666317.jpg
1666318.jpg