th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี วรวิทย์ แก้วลา ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพื้นที่จัดสร้างท่าเรือริมแม่น้ำมูล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตแบบพอเพียงของจังหวัดอุบลราชธานี
(27-11-2562)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี วรวิทย์ แก้วลา ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพื้นที่จัดสร้างท่าเรือริมแม่น้ำมูล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตแบบพอเพียงของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ตรวจสอบพื้นที่จำนวน 3 จุด คือ พิพิธภัณฑ์เรือ 2 จุด และท่าเทียบเรือบริเวณหน้าวัดหลวง 1 จุด


เอกสารแนบ:


1666049.jpg
1666050.jpg
1666051.jpg
1666052.jpg
1666053.jpg