th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นาวาตรี ชัยศิริ ขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายให้ นางสาวมลิวัลย์ จริตงาม นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ เป็นผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมพิจารณาการยกร่างเทศบัญญัติ เรื่องท่าเทียบเรือริมเขื่อนแม่น้ำกระบี่ พ.ศ.... และการกำหนดจุดห้ามจอดเรือในแม่น้ำกระบี่ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
(27-11-2562)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นาวาตรี ชัยศิริ ขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายให้ นางสาวมลิวัลย์ จริตงาม นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ เป็นผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมพิจารณาการยกร่างเทศบัญญัติ เรื่องท่าเทียบเรือริมเขื่อนแม่น้ำกระบี่ พ.ศ.... และการกำหนดจุดห้ามจอดเรือในแม่น้ำกระบี่ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยมี นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรีหนุมานสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่


เอกสารแนบ:


1665529.jpg
1665530.jpg
1665531.jpg
1665533.jpg