th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 62 นายวินัย ช่างชำนาญหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม(อัมพวันวรรณโก) ณ สนามบินนานาชาตินครพนม เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วนงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม
(27-11-2562)

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 62 นายวินัย ช่างชำนาญหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม(นางอัมพวัน วรรณโก) ณ สนามบินนานาชาตินครพนม เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วนงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม ในการสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562


เอกสารแนบ:


1665880.jpg
1665881.jpg
1665882.jpg
1665883.jpg
1665884.jpg