th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00-16:00 น. นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผจภ.4 (สุราษฎร์ธานี) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตร” ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเดินเรือ, ฝ่ายช่างกลเรือ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เพื่อไม่ให้เกิดควันดำเกินค่ามาตรฐาน” ให้กับคนประจำเรือในพื้นที่เขื่อนรัชชประภา
(26-11-2562)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00-16:00 น. นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผจภ.4 (สุราษฎร์ธานี) มอบหมายให้นายวิจักขณ์ ชูภาระกิจ เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ พร้อมด้วยนายพงศ์วิชญ์ อินทร์ไหม เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตร” ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเดินเรือ, ฝ่ายช่างกลเรือ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เพื่อไม่ให้เกิดควันดำเกินค่ามาตรฐาน” ให้กับคนประจำเรือในพื้นที่เขื่อนรัชชประภา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมเรือและความพร้อมของช่างเครื่องเรือ ก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 พร้อมเน้นย้ำ ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด เรือต้องมีใบอนุญาตใช้เรือไม่สิ้นอายุ นายท้ายเรือ,ช่างเครื่องเรือต้องมีประกาศนียบัตร และผู้โดยสารต้องสวมใส่เสื้อชูชีพ โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ให้ความรู้ “กฎหมายการเดินเรือ” และวิทยาลัยการอาชีพไชยา ให้ความรู้เกี่ยวกับ “การดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือเพื่อไม่ให้เกิดควันดำเกินมาตรฐาน” ซึ่งมีประชาชนมาลงทะเบียนเข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมพิทักษ์ไพร ริมแก่งเชี่ยวหลาน เขตอุทยานแห่งชาติเขาสก เขื่อนรัชชประภา ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เอกสารแนบ:


1665198.jpg
1665199.jpg
1665200.jpg
1665201.jpg
1665202.jpg
1665203.jpg
1665204.jpg
1665206.jpg
1665207.jpg