th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวินัย ช่างชำนาญหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม จภ.7 เชิญประชุมผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าประเภทหินภูเขา หินกรวด และทรายแม่น้ำโขง
(26-11-2562)

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวินัย ช่างชำนาญหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม จภ.7 เชิญประชุมผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าประเภทหินภูเขา หินกรวด และทรายแม่น้ำโขง สืบเนื่องจากการประชุมฯ ด่านศุลกากรนครพนม ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาให้มีการนำเข้าสินค้าประเภทหินภูเขา หินกรวด และทรายแม่น้ำโขง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบในการดูแลรักษาความมั่นคงของชาติในพื้นที่ชายแดน ซึ่ง จภ.7 (นพ.) เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวกับการพิจารณาการอนุญาตใหักลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประเภทท่าเทียบเรือชนิดทางลาดในแม่น้ำโขง เพื่อทำความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่า ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม


เอกสารแนบ:


1664685.jpg
1664687.jpg
1664689.jpg
1664691.jpg
1664694.jpg