th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายเอกราช คันธโร ผจภ.6 พัทยา มอบหมายให้นายปิยชนินทร์ สุนทรเนตร เจ้าพนักงานตรวจท่า เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการเตรียมงาน เนื่องในเทศกาลงานแสดงพลุนานาชาติ เมืองพัทยา ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2562
(25-11-2562)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายเอกราช คันธโร ผจภ.6 พัทยา มอบหมายให้นายปิยชนินทร์ สุนทรเนตร เจ้าพนักงานตรวจท่า เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการเตรียมงาน เนื่องในเทศกาลงานแสดงพลุนานาชาติ เมืองพัทยา ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งกรมเจ้าท่าได้เริ่มดำเนินการติดตั้งเวทีสำหรับการแสดงและรับชมพลุ ณ บริเวณชายหาดพัทยากลาง ทั้งนี้ได้ประชุมถึงการระบุตำบลที่จอดเรือ สำหรับเรือที่ใช้สำหรับการแสดงพลุ และขั้นตอนการนำเรือเข้าจอด ณ ตำบลที่ที่กำหนดไว้ด้วย


เอกสารแนบ:


1664253.jpg
1664254.jpg
1664255.jpg
1664256.jpg
1664257.jpg
1664258.jpg