th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายคำรณ อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการทะเบียนเรือเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรับยื่นคำร้องขอทำการตรวจสภาพเรือและขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ
(21-11-2562)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายคำรณ อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร มอบหมายให้นางสาวพรหมภรณ์ ทองคละ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ และนายพงษ์พรรณ การุญ เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ ออกหน่วยบริการทะเบียนเรือเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรับยื่นคำร้องขอทำการตรวจสภาพเรือและขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาประชาคม ม.6 และ ม.9 บ้านหนองบัว ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 40 คน


เอกสารแนบ:


1662098.jpg
1662099.jpg
1662100.jpg
1662101.jpg
1662102.jpg
1662103.jpg
1662104.jpg