th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเกาะสมุย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ประสานเรื่อง ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อกล้องวงจรปิด บริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือ ลมพะยา(หน้าพระลาน) และท่าเทียบเรือบางรักษ์ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
(21-11-2562)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเกาะสมุย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ประสานเรื่อง ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อกล้องวงจรปิด บริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือ ลมพะยา(หน้าพระลาน) และท่าเทียบเรือบางรักษ์ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี เบื้องต้นได้ประสานผู้จัดการท่าเทียบเรือให้รับทราบและได้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติ เพื่อการดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และให้ระบบ CCTV บริเวณหน้าท่าเรือสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบควบคุม CCTV ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการด้านความความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ ในพื้นที่ อ.เกาะสมุย ต่อไป


เอกสารแนบ:


1662017.jpg
1662018.jpg
1662020.jpg
1662021.jpg
1662023.jpg
1662024.jpg
1662026.jpg