th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร มอบหมายให้ นายฐิติ อุณยเกียรติ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ประสานเรื่องขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อกล้องวงจรปิด บริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือทะเลทรัพย์ ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
(21-11-2562)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร มอบหมายให้ นายฐิติ อุณยเกียรติ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ประสานเรื่องขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อกล้องวงจรปิด บริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือทะเลทรัพย์ ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เบื้องต้นได้ประสานผู้จัดการท่าเทียบเรือให้รับทราบ และได้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติ เพื่อการดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และให้ระบบ CCTV บริเวณหน้าท่าเรือสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบควบคุม CCTV ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการด้านความความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ ในพื้นที่จังหวัดชุมพรต่อไป


เอกสารแนบ:


1661957.jpg
1661958.jpg
1661959.jpg
1661960.jpg