th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายฐาปกรณ์ บุญเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางทางน้ำให้กับบริษัท บางจากกรีน เนท(ประเทศไทย) จำกัด
(20-11-2562)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายฐาปกรณ์ บุญเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นายวัชรินทร์ ศรีสุเทพ นักวิชาการขนส่ง ชำนาญการ นำเจ้าหน้าที่ จภ.3(สส.)และเรือตรวจการณ์ เจ้าท่า 190 ดำเนินการควบคุม และอำนวยความสะดวกในการเดินทางทางน้ำให้กับบริษัท บางจากกรีน เนท(ประเทศไทย) จำกัด ไปยังวัดบางกุ้ง อัมพวา สมุทรสงคราม โดยให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพ ไม่ให้บรรทุกเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางน้ำ


เอกสารแนบ:


1661414.jpg
1661415.jpg
1661416.jpg
1661417.jpg
1661418.jpg