th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 ทีมงานประชาสัมพันธ์ สบ.2 นายชะโอด ตัณฑเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน จัดประชุมประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นก่อนดำเนินงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำสะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
(20-11-2562)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 ทีมงานประชาสัมพันธ์ สบ.2 นายชะโอด ตัณฑเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน จัดประชุมประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นก่อนดำเนินงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำสะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น เห็นด้วย 100 % กับการปฏิบัติงาน ใช้เรือเจ้าท่า ผ.401, ผ.402,ผ.403 และเรือเจ้าท่า ผ.4 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมขนส่งทางน้ำและน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค


เอกสารแนบ:


1661371.jpg
1661372.jpg
1661373.jpg
1661374.jpg
1661375.jpg