th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวิระฉัตร ลีละกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด มอบหมายให้ นายประทีป สงวนสุภาพ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดตราด
(20-11-2562)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวิระฉัตร ลีละกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด มอบหมายให้ นายประทีป สงวนสุภาพ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมบานชื่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน


เอกสารแนบ:


1660461.jpg
1660462.jpg
1660463.jpg
1660464.jpg