th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 1303 ได้ออกตรวจร่วมบูรณาการกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทราและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจสอบคนประจำเรือ, เอกสารและแรงงานต่างด้าว
(20-11-2562)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 1303 ออกตรวจบูรณาการร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา,กอ.รมน.,ตำรวจน้ำ,สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา,สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา,ตม.จังหวัดฉะเชิงเทรา,สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา,กรมการจัดหางาน,ปลัดจังหวัดและปลัดอำเภอในบริเวณพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ได้ขึ้นตรวจเรือประมง โดยตรวจสอบคนเอกสารประจำเรือและแรงงานต่างด้าว ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 


เอกสารแนบ:


1660403.jpg
1660404.jpg
1660405.jpg
1660406.jpg
1660407.jpg
1660408.jpg
1660409.jpg
1660410.jpg