th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายปรารถนา ตะเพียนทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ พร้อมด้วยนายบุญเรียง รัตนบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ร่วมกับคณะทำงานกระทรวงคมนาคม ลงสำรวจพื้นที่แม่น้ำบางปะกงแก้ปัญหาอุกทกภัยหรือภัยแล้งตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม
(19-11-2562)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายปรารถนา ตะเพียนทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ พร้อมด้วยนายบุญเรียง รัตนบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ร่วมกับคณะทำงานตามคำสั่ง 246/2562 กระทรวงคมนาคม ลงสำรวจพื้นที่ แม่น้ำบางปะกง ช่วงตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ทีผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ข้อมูลวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ตื้นเขิน วางแผนการขุดลอกเพิ่มพื้นที่รับน้ำ แก้ปัญหาอุกทกภัยหรือภัยแล้งตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม


เอกสารแนบ:


1660060.jpg
1660061.jpg
1660062.jpg