th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายคำรณ อินทร์จันทร์ ผจภ.4 (ชพ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาตภัย จังหวัดชุมพร ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
(19-11-2562)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายคำรณ อินทร์จันทร์ ผจภ.4 (ชพ.) พร้อมด้วย นายฐิติ อุณยเกียรติ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ นางสุนิสา กาลพัฒน์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมฝึกการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาตภัย จังหวัดชุมพร ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี โดยในงานได้มีการจำลองเหตุการณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเรืออับปาง และเรือประมงเกยตื้นในพื้นที่ด้วย


เอกสารแนบ:


1659824.jpg
1659825.jpg
1659826.jpg
1659827.jpg
1659828.jpg
1659829.jpg
1659830.jpg
1659831.jpg