th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายอนันต์ แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 พร้อมด้วยนายเรวัต โพธิเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี ประสานจังหวัดปัตตานี ร่วมจัดโครงการ "เจ้าท่าร่วมใจ ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ"
(19-11-2562)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายอนันต์ แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 พร้อมด้วยนายเรวัต โพธิเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี ประสานจังหวัดปัตตานี ร่วมจัดโครงการ "เจ้าท่าร่วมใจ ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ" โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามจังหวัดปัตตานี ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดปัตตานี ผู้นำท้องถิ่นรอบอ่าวปัตตานี กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านรอบอ่าวปัตตานี และอำเภอเมืองปัตตานี อำเภอยะหริ่ง เข้าร่วมโครงการ โดยได้ปล่อยพันธ์ปลากระพงจำนวน 100,000 ตัว และพันธ์ปูม้าจำนวน 1,000,0000 ตัว ณ สถานที่ท่าจอดพักเรือกรมเจ้าท่า อ่าวปัตตานี อำเภอเมือง/ยะหริ่ง เนื่องจากกรมเจ้าท่าได้เข้าดำเนินการขุดลอกอ่าวปัตตานี เพื่อฟื้นฟูบำรุงรักษาร่องน้ำทางเรือเดิน เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพการประมง ดังนั้น การทำโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำครั้งนี้จะช่วยสร้างความอุดมบูรณ์ให้อ่าวปัตตานี และช่วยชาวประมงพื้นบ้านรอบอ่าวปัตตานี


เอกสารแนบ:


1659478.jpg
1659480.jpg
1659482.jpg
1659483.jpg
1659484.jpg
1659487.jpg
1659488.jpg
1659491.jpg
1659495.jpg
1659496.jpg