th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายพลชาติ ปานมณี เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ นายกรกฎ ชัยช่วย เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่งานตรวจการขนส่งทางน้ำ จัดโครงการอบรม “การเดินเรือปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดฝุ่นละออง PM2.5”
(18-11-2562)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายพลชาติ ปานมณี เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ นายกรกฎ ชัยช่วย เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่งานตรวจการขนส่งทางน้ำ จัดโครงการอบรม “การเดินเรือปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดฝุ่นละออง PM2.5” ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ โดยการให้ความรู้ด้านการเดินเรือ การดูแลรักษาเครื่องยนต์เรือ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงการเดินเรือที่ปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 30 คน การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


เอกสารแนบ:


1658503.jpg
1658504.jpg
1658505.jpg
1658506.jpg
1658507.jpg
1658508.jpg
1658509.jpg
1658510.jpg
1658511.jpg
1658513.jpg