th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นางสาวพิรีกาญจน์ เจริญวัฒนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและโฟมของ จ.ภูเก็ต
(18-11-2562)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นางสาวพิรีกาญจน์ เจริญวัฒนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและโฟมของ จ.ภูเก็ต เพื่อให้การดำเนินการลดปริมาณขยะที่เกิดจากพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการบริโภค(Food Delivery) ประเภทขยะพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ณ ห้องประชุมโต๊ะแซะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ฯ โดยขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังในปี 2563


เอกสารแนบ:


1658487.jpg
1658488.jpg
1658491.jpg