th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นายสาคร ปู่ดำ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติในการจัดกำลังทางเรือลาดตระเวนเฝ้าตรวจเรือ "UTHAIWAN"
(18-11-2562)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นายสาคร ปู่ดำ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติในการจัดกำลังทางเรือลาดตระเวนเฝ้าตรวจเรือ "UTHAIWAN" อย่างบูรณาการ ณ ห้องประชุม ศรชล.ภาค 3 โดยมี น.อ.พัลลพ โกมโลทก ผู้บังคับหมวดเรือเฉพาะกิจ กองบังคับการหมวดเรือเฉพาะกิจ กองบังคับการหมวดเรือเฉพาะกิจรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 เป็นประธาน ฯ โดย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นำเรือยนต์ตรวจการ จท.193 พร้อม จนท.จำนวน 7 นาย ออกเรือลาดตระเวนเฝ้าระวังเรือ"UTHAIWAM" กำหนดจัดแบ่ง จนท.ทำการออกเรือลาดตระเวนเฝ้าระวังฯ จำนวน 2 นาย/วัน


เอกสารแนบ:


1658473.jpg
1658474.jpg
1658475.jpg
1658478.jpg