th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา มอบหมายให้นายสมศักดิ์ นิลตีบ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือบ้านในหงบ ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา เพื่อจัดระเบียบเรือบรรทุกคนโดยสารซึ่งวิ่งระหว่างท่าเรือบ้านในหงบ-อ่าวพังงา
(18-11-2562)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา มอบหมายให้นายสมศักดิ์ นิลตีบ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือบ้านในหงบ ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา เพื่อจัดระเบียบเรือบรรทุกคนโดยสารซึ่งวิ่งระหว่างท่าเรือบ้านในหงบ-อ่าวพังงา โดยเข้มงวดให้เจ้าของเรือและคนประจำเรือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในส่วนของใบอนุญาตใช้เรือ ประกาศนียบัตรคนประจำเรือ กำชับเสื้อชูชีพต้องได้รับมาตรฐานจากกรมเจ้าท่า ระดับเสียงเครื่องยนต์เรือต้องไม่เกินที่กฎหมายกำหนด และจำนวนผู้โดยสารไม่บรรทุกเกินจากที่ระบุในใบอนุญาตใช้เรือ รวมทั้งแนะนำเจ้าของเรือให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น ตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ ตามกำหนดชั่วโมงการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ดัดแปลงท่อไอเสีย เร่งเครื่องยนต์โดยไม่จำเป็น เพื่อให้เครื่องยนต์อยู่ในสภาพดีและมีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อบรรเทาปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน


เอกสารแนบ:


1658446.jpg
1658447.jpg
1658448.jpg
1658449.jpg
1658450.jpg
1658451.jpg
1658452.jpg