th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:30 น. นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชมสถานีติดตามเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อชมระบบติดตามเรืออัตโนมัติ Automatic Identification System : AIS และระบบวิทยุสื่อสารคมนาคม VHF Marine Band
(15-11-2562)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (นายสมัย โชติสกุล) และคณะ เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงได้มาตรวจเยี่ยมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี โดยมีนายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผจภ.4 (สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะตรวจราชการได้เข้าชมสถานีติดตามเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อชมระบบติดตามเรืออัตโนมัติ Automatic Identification System : AIS และระบบวิทยุสื่อสารคมนาคม VHF Marine Band ในเวลา 10:00 น. ได้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อร้องเรียนของเจ้าท่า ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี จภ.4 (สุราษฎร์ธานี), จภ.4 (เกาะสมุย) และ จภ.4 (เกาะพะงัน) ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) และในเวลา 11:30 น. คณะผู้ตรวจราชการได้ตรวจท่าเทียบเรือ ณ บริเวณท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด) อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เอกสารแนบ:


1656772.jpg
1656773.jpg
1656774.jpg
1656775.jpg
1656776.jpg
1656777.jpg
1656778.jpg
1656779.jpg
1656780.jpg
1656787.jpg