th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผจภ.5(ภก.) ได้มอบหมายให้ นายฉัตรเชษฐ์ ทองฤกษ์ เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ ประชุมผู้ประกอบการเรือลากร่ม เกาะนาคา และเกาะเฮในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
(15-11-2562)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผจภ.5(ภก.) ได้มอบหมายให้ นายฉัตรเชษฐ์ ทองฤกษ์ เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ ประชุมผู้ประกอบการเรือลากร่ม เกาะนาคา และเกาะเฮในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือร่วมกันในการขอมติในการประกอบการเรือลากร่มที่ถูกต้องตามนโยบายของกรมเจ้าท่า และจังหวัดภูเก็ต เน้นความปลอดภัยของเรือ /อุปกรณ์พาราเซล /คนประจำเรือ/การเพิ่ม - ลดเรือลากร่ม การ ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ /เส้นทางแบ่งเขตประกอบการเรือแก่นักท่องเที่ยวให้ชัดเจน ตลอดจนการให้บริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยวโดยรวม ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต


เอกสารแนบ:


1656630.jpg
1656631.jpg
1656632.jpg
1656633.jpg
1656634.jpg
1656635.jpg