th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่14 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำน่านที่ไม่ได้ยื่นแจ้งตามคำสั่งคสช. ที่32/ 2560 จังหวัดอุตรดิตถ์
(15-11-2562)

วันที่14 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ อบต.บ้านหม้อ,อบต.คอรุม,อบต.ในเมืองผู้ใหญ่บ้าน, และสมาชิก อบต.ลงพื้นที่ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำน่านที่ไม่ได้ยื่นแจ้งตามคำสั่งคสช. ที่32/ 2560 ในพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ ตำบลคอรุม ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์


เอกสารแนบ:


1656034.jpg
1656035.jpg
1656036.jpg
1656037.jpg