th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.30 น. ถึงเวลา 00.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางในน้ำเทศกาลลอยกระทง
(12-11-2562)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.30 น. ถึงเวลา 00.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ดำเนินการดังนี้
1. ออกคำสั่งจัดข้าราชการและพนักงานขนส่งปฏิบัติหน้าที่ในงานเทศกาลลอยกระทง
2. ปล่อยแถวรักษาความปลอดภัยทางน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่จภ.6 (สป.) จำนวน 20 นายและอาสาวารี จำนวน 20 นายบริเวณหน้าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ
2. จัดเรือตรวจการณ์ออกปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
2.1 เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 55 ออกตรวจตราบริเวณลานคนเมือง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
2.2 เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 220 ออกตรวจตราบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
3. จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือต่างๆ ดังนี้
3.1 ท่าเรือวิบูลย์ศรี
3.2 ท่าเรือพระสมุทรเจดีย์
3.3 ท่าเรือปู่เจ้าสมิงพราย
3.4 ท่าเรือพระประแดง
3.5 ลานคนเมืองนครเขื่อนขันธ์
3.6 ท่าเรือหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
4. จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ

เอกสารแนบ:


1652202.jpg
1652203.jpg
1652204.jpg
1652205.jpg
1652206.jpg
1652207.jpg
1652208.jpg
1652209.jpg