th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. ว่าที่ร้อยตรี วรวิทย์ แก้วลา ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี จัดขบวนปล่อยแถวเรือตรวจการณ์เจ้าท่า และเรือรักษาการณ์ ออกจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี สู่แม่น้ำมูล เพื่อดูแลแลอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางน้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานลอยกระทง
(12-11-2562)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. ว่าที่ร้อยตรี วรวิทย์ แก้วลา ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี จัดขบวนปล่อยแถวเรือตรวจการณ์เจ้าท่า และเรือรักษาการณ์ ออกจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี สู่แม่น้ำมูล เพื่อดูแลแลอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางน้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานลอยกระทง บริเวณแม่น้ำมูล อำเภอเมืองอุบลราชธานี และวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่กำชับผู้ดูแลโป๊ะเทียบเรือ แพ ไม่ให้คนลงลอยกระทงมากเกินไป ในบริเวณสองริมฝั่งแม่น้ำมูล และให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทรง ของกรมเจ้าท่า


เอกสารแนบ:


1651814.jpg
1651815.jpg
1651816.jpg
1651817.jpg