th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00น. นายวิระฉัตร ลีละกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด และนางโสภาภรณ์ แก้ววงษ์ไหม นักวิชาการขนส่งชำนาญการ ให้การต้อนรับ เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ ในการลงพื้นที่ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่
(12-11-2562)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00น. นายวิระฉัตร ลีละกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด และนางโสภาภรณ์ แก้ววงษ์ไหม นักวิชาการขนส่งชำนาญการ ให้การต้อนรับ เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ ในการลงพื้นที่ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ามาบริหารท่าเรือ โดยในเบื้องการท่าเรือแจ้งว่าหากผลการประชุมคณะทำงานร่วมกันสามฝ่าย กัมพูชา-เวียดนาม-ไทย (CVTEC) เพื่อขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจทางทะเล ทั้งเรื่องเรือสินค้าเดินชายฝั่ง และเรือโดยสารเดินชายฝั่ง ประสบความสำเร็จการเข้าบริหารท่าเรือคลองใหญ่ ของการท่าเรือก็จะสะดวกยิ่งขึ้น โดยในเบื้องต้นอาจเริ่มจากด้านการท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด


เอกสารแนบ:


1651709.jpg
1651710.jpg
1651713.jpg
1651714.jpg
1651715.jpg
1651716.jpg