th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มตรวจการร์เดินเรือ โดยนายอัคเดช กมลรัตนานันท์ หัวหน้างานควบคุมตรวจตราพื้นที่ที่ 2 นำเจ้าหน้าที่พร้อมเรือยนต์ตรวจการณ์ร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562
(11-11-2562)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กลุ่มตรวจการร์เดินเรือ โดยนายอัคเดช กมลรัตนานันท์ หัวหน้างานควบคุมตรวจตราพื้นที่ที่ 2 นำเจ้าหน้าที่พร้อมเรือยนต์ตรวจการณ์ร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ หมวดเรือยนต์ที่ 3 กองเรือลำน้ำกองยุทธการ โดยมีพลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสานาธิการทหารเรือ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพเรือเป็นประธานในพิธีฯ


เอกสารแนบ:


1651583.jpg
1651595.jpg
1651596.jpg
1651600.jpg