th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายประดิษฐ์ รังสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ซักซ้อมความเข้าใจและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ประจำสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
(11-11-2562)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายประดิษฐ์ รังสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ซักซ้อมความเข้าใจและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ประจำสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย พร้อมทั้งกำชับให้ชุดรักษาการณ์ซึ่งออกปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง ควบคุม กำกับดูแล การใช้เรือโดยสาร สถานที่จัดกิจกรรมลอยกระทง ให้เป็นไปตามมาตรการของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด


เอกสารแนบ:


1651568.jpg
1651570.jpg
1651571.jpg
1651573.jpg